7 november 2014

Progressief Westland pleit voor strengere handhaving op waterkwaliteit

2892514326_e8c449b65e_q

FOTO: Patrick Rasenberg (CC-BY-NC)

Donderdag 6 november behandelde de gemeenteraad de begroting van het nieuwe college. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Ulbe Spaans namens Progressief Westland een motie ingediend die een strakkere handhaving vraagt voor (glastuinbouw) bedrijven die: “de riolering op een verkeerde manier gebruiken”. 

Aanleiding voor deze motie is het feit dat uit de watermonitor van het Hoogheemraadschap Delfland al jarenlang blijkt dat er nauwelijks een verbetering van de chemische waterkwaliteit optreed. Met name nutriënten en bestrijdingsmiddelen zijn in opvallend hoge concentraties aanwezig. De verwachting dat – nu het merendeel van de (glastuinbouw-)bedrijven op het riool zijn aangesloten – de situatie zou moeten verbeteren, komt niet uit. Sterker nog, uit proeven van het Hoogheemraadschap blijkt dat in polders waar op papier ieder bedrijf is aangesloten, dit in de praktijk niet het geval is. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat het daarbij niet gaat om verouderde glastuinbouwgebieden of – bedrijven.

De gemeenteraad besloot de motie van Progressief Westland in ruime mate te steunen. Alleen de LPF stemde tegen. Ook wethouder Meijer erkende het probleem: “We komen in een nieuwe fase waarin we strakker moeten handhaven, na eerder veel gewaarschuwd en overlegd te hebben”.

Ulbe Spaans; fractievoorzitter van Progressief Westland is blij met het resultaat: “We moeten nu stappen maken. Het is werkelijk van de gekke hoe hoog de concentraties bestrijdingsmiddelen in ons oppervlaktewater zijn. Ook in gebieden waar kinderen ’s zomers zwemmen. Deze motie geeft aan dat de gemeenteraad in ruime mate dit voornemen steunt.”.

Lees de volledige tekst van de motie hier.