Veiligheid

VeiligheidVeiligheid is de basis voor woongenot en leefbaarheid. PvdA Westland wil dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Opa en oma moeten ’s avonds zonder angst over straat kunnen lopen. Westlanders moeten op vakantie kunnen, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hun huis wordt leeggehaald. Een gevoel van veiligheid is van groot belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

PvdA Westland wil het komend jaar:

 • De Westlanders laten meebeslissen over de inzet van politie, jongerenwerk en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
 • Een regelmatig leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek om, samen met de bewoners per wijk, prioriteiten te kunnen stellen over wat er in hun wijk aangepakt wordt
 • Buurtpreventie stimuleren door goede huisvesting en andere faciliteiten kostenloos ter beschikking te stellen
 • Zichtbare en actieve politie, jongerenwerk en buurtpreventie, die goed samenwerken met de buurt
 • Vrijwilligers bij de politie inzetten, zoals dat ook bij de brandweer gebeurt
 • Buurtbemiddeling inzetten om te voorkomen dat burenruzies uit de hand lopen
 • De openbare ruimte inrichten op een manier dat het gevoel van veiligheid vergroot: extra straatverlichting, aanpassen beplanting voor goed zicht op straat
 • Alleen cameratoezicht inzetten als dat leidt tot verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld op plekken waar regelmatig is ingebroken
 • Dat aangiftes en klachten binnen 24 uur behandeld worden en dat er goed gecommuniceerd wordt over de vervolgstappen
 • De politie en de gemeente aanspreken op een harde aanpak van discriminatie in welke vorm dan ook
  Regelmatige voorlichtingsacties over brand- en inbraakpreventie

Terug naar begin: Zorg in de buurt