Groen en glas

Landschap,BankenGroen en glas. In een gemeente waar een ondernemende glastuinbouwsector zorgt voor een succesvolle economie, willen mensen kunnen blijven genieten van schone lucht, schoon water en de vruchten van onze eigen grond. Het glas biedt weinig ruimte, maar de ruimte die beschikbaar is of komt, wil PvdA Westland behouden voor flora, fauna en kleinschalige recreatie.

Binnen de woonkern betrekken we de bewoners bij hun omgeving door samen met hen de groene ruimte te verbeteren. Voor een gezonde toekomst van onze kinderen wil PvdA Westland investeren in groene initiatieven en een duurzame economie: Groen doen tussen het glas.

PvdA Westland wil het komend jaar:

 • Buurtbewoners die gezamenlijk hun buurt of straat willen vergroenen, ondersteuning bieden
  Dat de gemeente het onkruid op verhardingen en groen op de meest milieuvriendelijke manier bestrijdt en inwoners en bedrijven stimuleert hetzelfde te doen
 • Voldoende afvalbakken in de openbare ruimte die op tijd geleegd worden, evenals betere voorzieningen voor hondenbezitters om de uitlaatgelegenheden schoon en toegankelijk te houden voor andere gebruikers
 • De straatverlichting zuiniger maken met LED-verlichting
 • Voor elke boom die er gekapt wordt, er twee terugplanten
 • De beschermde-bomenlijst uitbreiden
 • Het strand en de duinen beschermen als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur
 • In het buitengebied kiezen voor een groene omgeving tussen het glas, waar flora en fauna de ruimte krijgen. Knelpunten in ecologische verbindingen moeten effectief worden opgelost
 • Ook dieren hebben recht op een plek in Westland. Dierenmishandeling wordt hard aangepakt
 • De Westlandse waterkwaliteit verbeteren
 • Meer en goed onderhouden kinder- en buitenspeelplaatsen
 • Braakliggende terreinen inzetten voor tijdelijk groen of natuurspeeltuinen
 • Subsidie voor milieu-educatie voor kinderen

Lees verder: Economie en Duurzaamheid