7 maart 2016

Wachtlijsten hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 7 maart 2016

Vorige week werd duidelijk dat Veilig Thuis Haaglanden kampt met een lange wachtlijst. De gemeente heeft onze fractie tot nu toe laten weten voor ons beleid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld te steunen op Veilig Thuis Haaglanden. Dat betekent dat er nu dus ook in Westland gezinnen zijn waar kindermishandeling en/of huiselijk geweld plaatsvindt en om hulp gevraagd is, waar deze hulp nu niet geboden wordt.

Beleid huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente is met de invoering van de WMO 2015 zelf verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van huishoudelijk geweld en kindermishandeling. Het idee daarachter is dat zij zaken als maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in verbinding kan brengen met het geïntegreerd werken in het sociaal domein.

Veilig Thuis is een van de spelers in het veld die gemeenten helpt om problemen op te lossen. Nu blijkt dat zij overwerkt is, kan de gemeente de uitvoering van haar beleid niet blijven doorverwijzen naar Veilig Thuis. Het is de taak van de gemeente om de gezinnen waar dit een probleem speelt nu snel te helpen. Onze fractie zal in de komende commissievergadering een voorstel doen voor beleidskaders op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Onze vragen:

 • hoeveel Westlandse mishandelde kinderen wachten er nu op een traject?
 • hoeveel Westlandse gezinnen wachten op hulp bij huiselijk geweld?
 • hoeveel Westlandse mishandelde ouderen wachten er nu op een traject?
 • Zijn er nog andere Westlandse gevallen die op de achtlijst van Veilig Thuis staan?
 • Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat deze mensen en kinderen met voorrang geholpen worden door het Sociaal KernTeam (SKT)?
 • Hoe lang gaat het duren voordat deze mensen geholpen worden?
 • Is er sprake van situaties waarin de veiligheid van mensen (waaronder kinderen) in het geding is?
 • Is de gemeente het ermee eens dat zij haar verantwoordelijkheid moet pakken door meer preventief en proactief te werk te gaan bij te aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

 • Namens Progressief Westland,
  Linda Strijker