18 januari 2015

Staatssecretaris van Rijn noemt Westland voorbeeld voor Nederland

“Het mooie van het Westland is het gevoel van gemeenschapszin. Dat gevoel is geworteld in de samenleving,” aldus staatssecretaris van Rijn afgelopen donderdag op de nieuwjaarsbijeenkomst van Progressief Westland. De staatssecretaris die verantwoordelijk is voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport schetste daarmee het grote verschil tussen het Westland en grote steden. In steden is saamhorigheid moeilijker te organiseren. Hij prijsde daarnaast de goede samenwerking door Westland met andere gemeenten. 

De staatssecretaris sprak uitgebreid over de veranderingen in de zorg; over de oorzaken, de gevolgen, de kosten. De staatssecretaris ging ook in debat met de zaal. Progressief Westland raadslid Linda Strijker (PvdA) vroeg hem waarom bij de bepaling van het budget dat Westland van het Rijk krijgt geen rekening wordt gehouden met de zelfredzaamheid van onze inwoners. “In Westland proberen mensen al zoveel mogelijk zelf op te lossen voordat ze de overheid om hulp vragen, bovendien zijn hier al heel veel vrijwilligers en mantelzorgers. Toch wordt Westland even hard gekort op het budget als gemeenten waar de inwoners veel minder zuinig met zorgvoorzieningen omgaan en weinig zorgen voor elkaar.”  De staatssecretaris beaamde dat er in de toekomst beter moet worden gekeken naar de verschillen tussen gemeenten, bijvoorbeeld in bevolkingssamenstelling, maar ook in de sociale cohesie. Vanaf 2016 zal hier beter rekening mee worden gehouden in de toekenning van de budgetten.

Van Rijn gaf tevens uitleg hoe de zorg, wanneer deze op maat wordt geleverd, volgens de plannen goedkoper en vooral ook beter kan. Erik Borggreve, manager Zorg & Wonen bij Vestia, deelde zijn ervaring dat er teveel geld aan de strijkstok blijft hangen bij instellingen. Ook dat moest de minister beamen. Hij beloofde dan ook dat er scherp gekeken zal worden naar de administratieve lasten en de regeldruk. Aan de andere kant zei van Rijn dat we op zoek moeten naar onnodige regels en kosten: “Bijvoorbeeld als het gaat om het etikettering van voedingsmiddelen. Daar gaat veel tijd en geld in zitten, maar doen we thuis ook niet. We moeten op zoek naar een nieuwe balans tussen wat we normaal vinden en wat we veilig vinden. Welke risico’s zijn we bereid te nemen?”

Minder formulieren en checklisten
Momenteel worden patiënten ingedeeld naar zorgzwaarte, maar mensen zijn niet in te delen. Volgens de staatssecretaris moet er daarom meer vertrouwen komen in de expertise van de professional en minder op formulieren en checklisten. Daarop reageerde de zaal met de vraag hoe we dat gaan bereiken als er alleen maar meer regelgevers bijkomen door de decentralisatie, namelijk in de vorm van honderden gemeenten. Maar de verarming van de regels geldt volgens van Rijn niet alleen op landelijk niveau, maar gaat ook op voor gemeenten en zorgverzekeraars. “Het experiment met regelarme instellingen wordt verlengd en we gaan op zoek naar voorbeelden hoe het wel kan. Dat is alleen in 2015 nog niet terug te zien in verband met de zachte landing.”

Welzijn op recept
Karin Zwinkels (CDA Westland) is bang dat de decentralisatie zal leiden tot grote verschillen tussen gemeenten. Is dat wel wenselijk? Volgens de staatssecretaris wel: “Want mensen zijn verschillend, gemeenten dus ook.” De manier waarop gemeenten de zorg op lokaal niveau zullen organiseren met instellingen, huisartsenzorg en welzijnswerk, zal anders zijn. Maar dat zal aansluiten op hoe de gemeente in elkaar zit. Van Rijn: “Wat dat betreft is Westland al aardig op weg, bijvoorbeeld in de relatie tussen welzijn en huisartsen met het welzijn op recept.”

Stoom en kokend water
Ook wethouder Mohamed el Mokaddem (PvdA) sprak deze avond over de zorg en dan met name de rol van de gemeente Westland: “Met stoom en kokend water hebben we de zorg en participatiewet moeten organiseren voor de bewoners van het Westland.” Een gigantische operatie waarin gekozen is voor een zachte landing door aanvullende financiering vanuit de gemeente. El Mokaddem: “Het afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen op het maken van afspraken met de zorgaanbieders, waarvoor allianties zijn gesmeed met andere gemeenten en er is beleid gemaakt. Zo heeft de gemeente de sociale kernteams van de grond gekregen, waarbij één gezin één regisseur en één plan krijgt.” Waar Westland zich onderscheidt is de koppeling met het Welzijn. “Vitis Welzijn is onder dezelfde druk omgeschakeld en staat klaar met een sociaal makelaar.” Trots is el Mokaddem ook op het Sociaal Innovatiefonds. “Daar zijn veel ideeën binnengekomen, waarvan er al zo’n twintig zijn gehonoreerd.” In dit proces benadrukte hij met name de constructieve rol van de raad en sprak hij zijn waardering voor de medewerkers van de gemeente. “We zijn er klaar voor.”

Progressief Westland
Progressief Westland wilde het politieke jaar inwijden met een avond over de zorg, omdat komend jaar de gevolgen van de decentralisaties in de zorg voor iedereen merkbaar zullen worden. “We staan als gemeente voor een enorme taak om de zorg te organiseren, zonder dat daarbij spaanders vallen,” aldus Fractievoorzitter Ulbe Spaans. “In de raad zal Progressief Westland de vinger aan de pols houden, maar ook in de gemeente zelf. Vanaf volgende maand bezoeken we daarom iedere vier weken een andere kern om er achter te komen wat er speelt, wat er leeft.” Volgende maand is de eerste bijeenkomst in de Lier.

Yvonne Gispen, Progressief Westland