8 januari 2015

Raadsleden doen mee in Metropoolregio

Niet alleen burgemeester Sjaak van der Tak maar ook Westlandse raadsleden zijn actief bij de nieuwe Metropoolregio Rotterdam DenHaag. Elly van der Wilk (VVD) en Cor van der Mark (CDA) hebben zitting genomen in de adviescommissie economisch vestigingsklimaat, Ulbe Spaans (Progessief Westland) en Jan van Rossum (CDA) in de adviescommissie Vervoersautoriteit en Pieter Varekamp (VVD) in de rekeningcommissie.