8 mei 2015

PvdA Westland heeft nieuwe voorzitter

Op vrijdag 1 mei j.l. heeft de algemene ledenvergadering van de PvdA Westland Kamal Ramkalup gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Jan van der Wilk op.

Kamal Ramkalup (54) woont in Monster, is getrouwd en heeft 2 kinderen. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond hij op plaats 7 van de kieslijst van Progressief Westland (PvdA/GroenLinks). Kamal Ramkalup heeft 15 jaar bij de gemeente Westland (en vm. gemeente Naaldwijk) gewerkt als ambtenaar jeugd- en veiligheidsbeleid. Op dit moment is hij werkzaam als sociaal ondernemer.

Ramkalup Kamal wil zich inzetten voor een sterkere positie van de Westlandse jeugd (werk, onderwijs, gezondheid en huisvesting), migranten (integratie en participatie) en meer (gerichte) sociale huisvesting. En een betere en snelle aanpak van ‘leegstand’. Daarvoor zal hij samen met het bestuur van de PvdA Westland nauw samenwerken met de fractie van Progressief Westland, waarvan de PvdA deel uitmaakt.