4 november 2014

Ombudsteam is terug

Niet iedereen is gerust op een soepele overgang van zorgtaken van rijk naar gemeente. Reden voor de Westlandse PvdA om het Ombudsteam nieuw leven in te blazen.Veel is nog onzeker omtrent de naderende invoering van de nieuwe Wmo. Met ingang van 1 januari krijgen gemeenten de taak om de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking uit te voeren. Niet alleen de doelgroep van de wet beziet het met de nodige scepsis, ook de lokale PvdA afdeling volgt het kritisch. “Zo langzaamaan komen we om inde regeltjes,” zegt Jan van der Wilk van het zes leden tellende team. “Voor een groeiende groep mensen is daar nauwelijks meer wijs uit te worden. Een aantal van hen ziet het niet zitten en loopt op die manier tegen onterechte kortingen op of lopen toeslagen, die ze heel goed kunnen gebruiken, mis.”

Van der Wilk wil deze mensen helpen door in de eerste plaats naar ze te luisteren en ze vervolgens naar het juiste loket te verwijzen. “Vaak gaat het namelijk mis omdat mensen niet goed naar elkaar luisteren of elkaar niet goed verstaan. We kijken waar het probleem zit. Vervolgens plegen we een belletje met de gemeente met het verzoek nog eens met elkaar in gesprek te gaan. We geven de cliënten daarbij een instructie mee en heel vaak blijkt dan dat alles op een misverstand berust en dat de aanvraag alsnog gehonoreerd wordt.” Toen de lokale PvdA-afdeling vorig jaar opperde het Ombudsteam nieuw leven in te blazen was het enthousiasme groot. Uiteindelijk is een team van zes mensen geïnstalleerd, dat kan terugvallen op een ondersteunende groep van tien mensen. “25 jaar geleden ben ik lid geworden van het Ombudsteam, een team dat langzaam is doodgebloed,” blikt Van der Wilk terug. “Uiteindelijk deden we niets meer dan het invullen van belastingformulieren. Daar zijn ook andere instanties voor en daarom besloten we het team op te heffen. Maar de afgelopen tijd bereikten ons steeds meer signalen van mensen die in de problemen dreigen te komen en daarom zijn we opnieuw van start gegaan.” Het nieuwe Ombudsteam moet, zoals Van der Wilk het zegt, gaanwerken als een drietrapsraket. “Op de eerste plaats luisteren en doorverwijzen. Als dat niet voldoende is, helpen en meegaan. En in derde instantie problemen doorgeven aan de raadsfractie, die zaken in de gemeenteraad aanhangig kan maken. We gaan ook werkbezoeken afleggen bij het UWV en de Schuldhulpverlening. Daarmee willen we graagsamenwerken want we zijn er om mensen te helpen en niet om een vijand te creëren.”

Het Ombudsteam is te bereiken via telefoonnummer 06-10104422 of ombudsteam.pvdawestland@outlook.com.

 

 

Bron: AD-Alphons de Wit