1 december 2016

Jenny Boesenkool nieuwe voorzitter van PvdA Westland

Jenny Boesenkool woont sinds januari 2016 in gemeente Westland. Haar keuze voor het Westland is ingegeven om dicht aan de kust te willen wonen, waarbij faciliteiten en winkels ook zijn meegewogen in haar beslissing van de verhuizing. Zij werkt ruim 5 jaar als zelfstandig gecertificeerd registerarbeidsdeskundige vanuit haar huisadres.

In de periode 2007-2010 was zij raadslid  voor de PvdA in de gemeente Binnenmaas met de portefeuille Ruimtelijke Zaken. Zij kon zich vanwege mogelijke belangenverstrengeling niet bezighouden met de commissie Maatschappelijke Zaken omdat zij werkzaam was als klantmanager sociale zaken en werkgelegenheid in de Hoeksche Waard.

In 2010 werd zij herkozen, maar door tijdsgebrek wegens de studie van arbeidsdeskundige kon zij hieraan geen vervolg geven.

In verkiezingsperioden heeft Jenny samen met mede PvdA-ers gecanvast in veel gemeenten in de Hoeksche Waard. Zij zegt hierover “het was leuk om mensen op hun huisadres een roos aan te bieden en te horen wat zij van hun leefomgeving vinden want daar leer je vaak meer van dan van het uitdragen van of het debatteren over het verkiezingsprogramma. Luisteren is belangrijk”.

Westland is een belangrijke gemeente in de regio, door haar economische kracht en verscheidenheid. Het voorzitterschap is nieuw voor Jenny en zij hoopt haar steentje bij te kunnen dragen aan de PvdA Westland en het Ombudsteam, waarbij haar interesse vooral uitgaat naar  (behoud van) werk en inkomen, re-integratie en de mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen middels het armoedebeleid.