1 juni 2016

Het houdt niet op, niet vanzelf…

Kent u die reclame ook zo goed? Vindt u die spotjes ook zo akelig herkenbaar? Vast wel. 45% van de mensen in Nederland is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Of misschien was u getuige, als buur, als kind of als naaste.

huiselijk geweld

Foto: Ane Lagerqvist

Huiselijk geweld

Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Een derde van de slachtoffers van moord en doodslag komt voort uit huiselijk geweld. 20% van de Nederlandse vrouwen is voor haar zestiende slachtoffer geweest van seksueel geweld. Jaarlijks worden ruim 118.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd.
Huiselijk geweld komt zoveel voor, dat het lijkt alsof het er nou eenmaal bij hoort. “Wie niet luisteren wil moet maar voelen.” Of weer een impulsieve uithaal in een te hoog opgelopen ruzie. Het gebeurt. En als je er middenin zit, dan lijkt het behoorlijk normaal en lijkt het ook alsof het binnenkort weer stoppen zal. Want het was heus niet zo bedoeld en dit was echt de allerlaatste keer. Hij zal het nu toch niet meer doen. Ik moet ook beter luisteren. Hij had me nog gewaarschuwd…

Voor veel vrouwen is het verschrikkelijk moeilijk om te erkennen dat er iets mis is en om vervolgens hulp te zoeken of aangifte te doen. Voor kinderen is dat bijna onmogelijk. Daarom is het zo belangrijk dat als er dan eindelijk door iemand melding is gemaakt, er ook meteen wordt ingegrepen. Wachtlijsten maken mensen aan het twijfelen en brengen slachtoffers onnodig in gevaar. Wat mij betreft onacceptabel.

Daarom wilde ik dat Westlandse slachtoffers voortaan niet meer afhankelijk zijn van de regio maar door de gemeente zelf, met prioriteit, geholpen worden. En dat is gelukt! De gemeente gaat binnenkort met mijn plannen aan de slag. Ik heb er hoge verwachtingen van en zal het kritisch blijven volgen.

Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf, dus laten we helpen.