14 februari 2016

Fietsend over de Zweth?

 
Recent mocht de gemeenteraad een presentatie bijwonen van de Midden-Delfland vereniging. In die presentatie werd o.a. het belang van het open groene landschap voor de recreatieve beleving van de inwoners van de omliggende gemeenten benadrukt. 
Progressief Westland is een grote voorstander van veilige, directe recreatieve verbindingen naar o.a Midden- Delfland.  

 Het is inmiddels al enkele jaren geleden dat er binnen het stadsgewest Haaglanden afspraken zijn gemaakt over het project Zwethzone.
Er zou een brug over de Zweth gerealiseerd worden die de recreatieve voorzieningen aan de Westlandse kant zou verbinden met een eveneens aan te leggen wandel/fietspad door de Groeneveldse polder te Midden Delfland richting ’t Woudt. Door deze aanpassingen zou er een unieke wandel/fietsverbinding worden gerealiseerd. Daarna werd het echter doodstil.

 Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Hoe staat het met de voortgang van deze plannen?
  • Kan het college in overleg treden met de Gemeente Midden-Delfland om daarover te informeren om zodoende de (Westlandse) ondernemers langs de Zweth duidelijkheid te verschaffen.
  • Kunnen onze vertegenwoordigers binnen de Metropoolregio het belang van een dergelijke recreatieve verbinding voor Westland en andere omliggende Gemeenten aldaar aan de orde stellen?
  • Is het college het met Progressief Westland eens dat goede recreatieve verbindingen naar de omliggende Gemeenten van groot belang is voor onze inwoners?

Namens de fractie van Progressief Westland, Ulbe Spaans