23 februari 2015

De PvdA maakt werk van water, ook bij U in de buurt!

Waarom zijn die waterschappen voor de PvdA belangrijk?

  Een zeer herkenbaar punt voor de PvdA is het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Op dit thema heeft het waterschap veel meer impact dan de Provinciale Staten: de Provincie kan alleen maar opcenten vragen voor de motorrijtuigenbelasting, terwijl een Waterschap elke inwoner voor honderden euro’s heffingen oplegt. De PvdA maakt zich als enige partij sterk voor een kwijtscheldingsbeleid voor de echte minima. Helaas hebben maar al te veel mensen die kwijtschelding nodig, want de heffingen zijn behoorlijk hoog. Ook maken we werk van een sobere bedrijfsvoering.

Waar staat de PvdA nog meer voor? Een greep uit ons programma:

Veiligheid waarborgen

Delfland ligt onder de zeespiegel, achter dijken en duinen. Regen en storm mogen ons nooit te pakken krijgen. De dichts-bebouwde woonwijken staan vaak in de diepste polders. Het water moet gegarandeerd onder controle zijn, met noodscenario’s achter de hand.

Natuur voor de mensen

De PvdA wil recreatie op en rond het water versterken en kwetsbare natuurgebieden beschermen. Sterker nog, de PvdA is voor het werken mét de natuur, om biodiversiteit te verhogen en tegelijk kosten te reduceren. En vissen mogen door de gemalen niet vermalen worden!

Verantwoordelijk bestuur

De PvdA staat voor een sterke volksvertegenwoordiging, een deugdelijk toezicht, lage belastingen en respect voor goede bedrijfsvoering. Streng met milieuregels, klantvriendelijk voor vergunningen en alert voor rampenbestrijding. Het beleid moet altijd solidair zijn met toekomstige generaties.

Even Kennis maken: Dit zijn onze kandidaten voor Delfland:

 1. Leon Hombergen (Delft),
 2. Elsbeth van Hijlckama Vlieg (Den Haag),
 3. Alphons Ranner (Den Haag),
 4. Pieter Boot (Den Haag),
 5. Gisela Döll (Den Haag),
 6. Naushad Boedhoe (Berkel en Rodenrijs)
 7. Liesbeth Alferink (Den Haag)
 8. Nelly de Ridder (Delft)
 9. Galiek Habieb (Rijswijk)
 10. Tineke van Nimwegen (Midden Delfland)
 11. Aad Wiegman (Schiedam)

Meer informatie over het verkiezingsprogramma van de PvdA:

http://www.pvdazuidholland.nl/agendawaterschappen

 of ga naar Facebook http://bit.ly/PvdAHHD of op twitter: @PvdaHhDelfland

De PvdA maakt werk van Water, ook bij U in de buurt!