31 augustus 2015

Bezoek Mansveld leidt tot vragen over waterkwaliteit Westland

wilma-mansveld-092-serie-4-bOp 31 augustus bracht staatssecretaris Mansveld een werkbezoek aan Beyond Chrysant in Hoek van Holland. De staatssecretaris sprak daar met een vertegenwoordiging van Progressief Westland en LTO glaskracht over waterkwaliteit in het Westland en de daarmee samenhangende problemen rondom gewasbescherming en zuiveringsplicht.

Fractievoorzitter Ulbe Spaans gaf aan dat intensieve waterzuivering van groot belang is voor de waterkwaliteit in het Westland die drastisch verbeterd moet worden. Verregaande samenwerking tussen  de sector, het hoogheemraadschap en de Gemeente Westland moet dit mogelijk maken. “Als alle partijen de schouders eronder zetten kunnen we tot de noodzakelijke verbeteringen komen” aldus Spaans.

Met enige regelmaat stelt Spaans vragen over de waterkwaliteit in het Westland. “Al jaren blijft de kwaliteit achter en er verandert nagenoeg niets.” Voor Progressief Westland is duurzaamheid, met name in de agrarische sector, dan ook één van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.