23 maart 2017

Bereken uw recht

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 maart is de motie die de PvdA fractie samen met GroenLinks heeft  ingediend om mensen te helpen uitzoeken op welke regelingen zij recht hebben, overgenomen door de wethouder. Ook in de gemeenteraad vonden wij grote steun voor ons initiatief. Binnenkort kunnen inwoners via de website ‘bereken uw recht.nl’  heel makkelijk uitrekenen welke financiële steun zij bij de gemeente kunnen aanvragen.