31 maart 2016

Basisinkomen: wat zijn de gevolgen?

Minister Lodewijk Asscher heeft gewaarschuwd voor blijvend verlies van werkgelegenheid en de gevolgen daarvan vanwege robotisering en voortschrijdende automatisering. Voor een grote groep mensen zal om wat voor reden dan ook nauwelijks of geen reëel uitzicht zijn op betaald werk. Dit zal een enorme druk op de bijstandsuitkeringen geven. Verder zal er een enorme toename van administratieve en bureaucratische taken plaatsvinden.
Vandaar dat men op diverse manieren probeert dit probleem te lijf te gaan. Eén van de alternatieven is het verschaffen van een basisinkomen aan burgers.
Hier zijn grote voor maar ook nadelen aan verbonden.

Onze vragen:

– Welke consequenties heeft bovenstaande omschreven beweging voor de werkgelegenheid in Westland?
– Kan het college de voor- en nadelen van een basisinkomen in kaart (laten) brengen?

Namens de fractie van Progressief Westland,

Ulbe Spaans