22 december 2014

Blik op 2014 & 2015

Photo: Thierry Ehrmann (CC BY 2.0)

Photo: Thierry Ehrmann (CC BY 2.0)

Eind december is de periode van het terugkijken en vooruitblikken. Om te beginnen een snelle terugblik op 2014:

Het jaar begon met de gemeenteraadsverkiezingen. Na een positieve campagne en stevige onderhandelingen kon en wilde Progressief Westland weer deel uitmaken van de nieuwe coalitie met Mohamed el Mokaddem als wethouder Sociale Zaken, Sport en Dienstverlening. We ‘wilden’ terugkeren, omdat we na de onderhandelingen heel veel van onze standpunten terugzagen in het akkoord en vervolgens in het collegewerkprogramma. Sociale en duurzame punten. Enkele voorbeelden:

  • Een zachte landingsregeling om de gevolgen van de decentralisaties in de zorg op te vangen;
  • Een ruimhartiger minimabeleid;
  • Voor iedere gekapte boom komen er twee terug;
  • Westland is op weg Fairtrade gemeente te worden;
  • Steun voor striktere handhaving op illegale lozingen door (glastuinbouw)bedrijven.

In de coalitie zorgt Progressief Westland ervoor dat onze gemeente een stuk socialer en duurzamer wordt, samen met  onze wethouder Mohamed el Mokaddem van Sociale Zaken, Sport en Dienstverlening.  Op Sociale Zaken houdt hij zich naast werk, inkomen nadrukkelijk bezig met participatie. Want niemand mag aan de kant blijven staan!

Vooruitkijken.

In 2015 wil Progressief Westland weten wat er speelt en leeft bij de inwoners van Westland. Luisteren. Onder andere tijdens kernbezoeken door heel het Westland, maar ook door langs te gaan bij maatschappelijke organisatie en bedrijven. Hou de agenda dus in de gaten!

We houden met name een scherpe blik op de decentralisatie van de zorg, want de jeugd, gehandicapten, ouderen en hun verzorgers mogen niet de dupe worden. Graag gaan we daarover met u in gesprek tijdens de nieuwjaarsreceptie op 15 januari. Met als speciale gast: staatssecretaris Martin van Rijn.

Wij hopen u dan te ontmoeten.

Namens de fractie van Progressief Westland,

Ulbe Spaans
Fractievoorzitter