7 november 2014

Motie Fairtrade

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 6 november 2014.

Overwegende:

 • Dat de leefomstandigheden in veel ontwikkelingslanden nog steeds bedroevend zijn.
 • Dat veel producten tegen lage lonen en barre arbeidsomstandigheden gemaakt worden.
 • Dat veel producenten geen ‘eerlijke’ prijs kunnen onderhandelen.
 • Dat deze eerlijke prijs wel betaald wordt in de zogenoemde internationale ‘ fair trade’, eerlijke handel.
 • Dat er tal van organisaties, supermarkten en horecagelegenheden zijn die deze producten inkopen en verkopen.
 • Dat er 50 Fairtrade Gemeenten bestaan en gemeente Westland de 51e kan worden.
 • Dat onder Fairtrade Gemeente niet alleen het gemeentelijk apparaat wordt verstaan, maar de gehele gemeenschap: de consumenten, de winkels, bedrijven en organisaties.
 • Dat er criteria zijn om een Fairtrade Gemeente te worden.
 • Dat het hebben van de titel Fairtrade Gemeente niet alleen goed is voor arme landen, maar ook goed is voor het imago van Westland als internationale duurzame Greenportgemeente.

Draagt het college op om:

 • De weg in te slaan om Fairtrade Gemeente te worden.
 • Te komen met een voorstel om dit mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens,
Progressief Westland    – Ulbe Spaans
D66 Westland – Maxim van Ooijen
Gemeentebelang Westland – Remmert Keizer
CDA Westland – Piet Vreugdenhil