18 november 2018

PvdA-fractie heeft vragen over het Compensatiefonds

De fractie van PvdA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen.

 

In de werkgroep Herstructurering glastuinbouw is gedurende de vorige raadsperiode veelvuldig gesproken over omzettingen van de bestemming van gronden en objecten in het glastuinbouwgebied. Dit fonds draagt bij als bestemmingen worden omgezet in duurzame glastuinbouw. Hierbij wordt meestal de waarde lager. Indien het een omzetting van glastuinbouw naar een andere bestemming betreft wordt de waarde van de bestemming vaak hoger. Deze meerwaarde moet dan weer gestort worden in het Compensatiefonds. Deze beleidslijn wordt breed gedragen in de gemeenteraad en moet onderdeel zijn van de beleidsregels van het college van B&W in het kader van de herstructurering.

De PvdA-fractie heeft enkele vragen over het Compensatiefonds.

  1. Hoe heeft het college het Compensatiefonds vormgegeven?
  2. Hoeveel bestemmingsveranderingen zijn er de afgelopen 2 jaar geweest in de aangewezen herstructureringsgebieden?
  3. Hoeveel geld is er conform de beleidslijn in het Compensatiefonds gestort?
  4. Hoeveel geld is er uit het Compensatiefonds gebruikt om bestemmingen om te zetten naar duurzaam glastuinbouwbestemming?
  5. Zijn er omzettingen naar de bestemming glastuinbouw uitgebleven omdat er niet voldoende compensatiegelden beschikbaar zijn?
  6. Als er nog geen Compensatiefonds is waar is dan het financiële voordeel gebleven bij het omzetten van glastuinbouwbestemmingen in andere bestemmingen en
  7. Wanneer denkt het college het Compensatiefonds met bijbehorende beleidsregels operationeel te hebben?

 

Namens de PvdA

Nico de Gier

Fractievoorzitter PvdA Westland