9 januari 2014, Zalencentum De Noviteit Kloosterlaan 33, Monster | Zalencentum De Noviteit Kloosterlaan 33, Monster

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur van de PvdA en GroenLinks nodigt u hierbij van harte uit samen het glas te heffen op een voorspoedig 2014!

Het thema van de avond zal zijn: Aftrap gemeenteraadsverkiezingen

Speciale Gast: dr. Ronald Plasterk

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Aanvang nieuwjaarsreceptie 20.30 uur, einde + 22.30 uur

Zaal open 20.15 uur