29 maart 2014, om 13:00, Zalencentrum Engels, (Beatrixzaal) Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam | Zalencentrum Engels, (Beatrixzaal) Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

Gewestelijke vergadering

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
2. Verslag gewestelijke vergadering d.d. 14 december 2013
3. Financieel jaarverslag 2013
4. Bevindingen kascontrolecommissie
6. Profielschets leden fractie Provinciale Staten
7. Profielschets Waterschapsbestuurders
8. Provinciale Politiek
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Uitslag gemeenteraadsverkiezingen onder een vergrootglas…
uithuilen en opnieuw beginnen??
12. Sluiting