4 juni 2014, om 22:00, Zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer | Madeweg 36, 2681 PM Monster | Zwem- en recreatiecentrum De Boetzelaer | Madeweg 36, 2681 PM Monster

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering aanvang 19.30 uur tot 20.00

  • Verkiezing afdelingsvoorzitter en aanstelling van functionarissen.
  • Presentatie jaarrekening en verslag van de kascontrolecommissie.

Na de pauze, vanaf 20.15 uur tot 21.00 uur gezamenlijke vergadering met GroenLinks over het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen.

Vanaf 21.16 uur tot 22.00 uur in gesprek met raadsleden over gedecentraliseerde zorg en participatie.