Vragen en moties

In de gemeenteraad van Westland kaart onze fractie voortdurend onderwerpen aan, zowel actuele zaken als onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma. De diverse moties, schriftelijke vragen aan het college en rondvragen in de raad/commissies staan hier op een rijtje. Op alle onderwerpen heeft de gemeente al grote stappen gezet zodat de fractie nieuwe onderwerpen ter hand gaat nemen. Suggesties zijn welkom op: nico@pvdawestland.nl