Fractievoorzitter

Nico de Gier

Portefeuille Wonen

EVEN VOORSTELLEN

Sinds 27 november 2012 ben ik raadslid in de gemeente Westland. Na de verkiezingen van maart 2014 maakt Progressief Westland wederom deel uit van het college van Burgemeester en wethouders en ben ik teruggekeerd in de gemeenteraad. Samen met Ulbe Spaans en Linda Strijker lever ik een positieve bijdrage aan besluiten die goed leven en werken in het Westland voor al haar inwoners mogelijk maken. In de gemeenteraad probeer ik te sturen op hoofdlijnen. Dit is hard nodig omdat Gemeente Westland meer dan 100.000 inwoners heeft en veel discussies in de gemeenteraad gaan over individuele problemen van burgers. Op zich is het vertegenwoordigen van burgers ook een taak van de gemeenteraadsleden, maar de gemeente heeft voor het merendeel van deze klachten al meldpunten.

Als voormalig maatschappelijke ondernemer richt ik mij in de gemeenteraad op financiële en organisatorische zaken in de commissies Bestuur en EFO en het raadsoverleg financiën. Naast ondernemersklimaat zullen de gemeentefinanciën, gemeentelijke organisatie, openbare orde en handhaving daar de revue passeren. Natuurlijk volg ik ook met veel interesse zaken zoals de invoering van de participatiewet die werk en inkomen regelt voor werkzoekenden waaronder arbeidsgehandicapten.

Door bezuinigingen en de financiële crisis heb ik momenteel geen vaste baan en werk ik incidenteel als interim-manager, leraar, coach en doe ik vrijwilligerswerk. Een geluk bij een ongeluk is dat ik hierdoor meer tijd heb voor de opvoeding van mijn kinderen.

 

Lid van:

  • Gemeenteraad – Lid
  • Commissie Economie, Financieel beleid en Organisatie

Nevenfuncties

  • Mentor bij School’s Cool