Voorzitter

Jenny Boesenkool

Jenny Boesenkool

Vanaf het moment dat ik stemgerechtigd werd, heb ik altijd PvdA gestemd, bij elke verkiezing. Dat is dus vele malen, want inmiddels ben ik 55 jaar. Op een gegeven moment in de vorige eeuw, ben ik lid geworden en heb mij toen actief ingezet. Gedurende 2007-2010 ben ik raadslid geweest in de gemeente Binnenmaas. Sinds 2016 woon ik in ‘s-Gravenzande.                Het is voor mij een natuurlijke stap om mij ook in deze gemeente in te zetten voor de inwoners, nu in de functie van algemeen lid van het PvdA bestuur. Dat betekent vooral goed luisteren en vragen stellen en waar mogelijk de kennis en ervaring delen die ik vanuit mijn (voormalige) functie(s)  en raadslidmaatschap heb verkregen: bijvoorbeeld sociaal juridische vraagstukken en sociale wetgeving.

Mijn nevenfunctie: ik ben eigenaar van bureau J.M. Boesenkool Advies, voor arbeidsdeskundige vraagstukken, advies over verzuim- en re-integratietrajecten.