3 maart 2016

Wethouder El Mokaddem loog niet

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 maart jl. werd onze wethouder Mohamed el Mokaddem door WV-raadslid Peter Duijsens voor leugenaar uitgemaakt. Onterecht, bleek later. Dit blijkt uit de beelden van de vergadering, die terug te kijken zijn op de site van de gemeente.

Op de website van de WOS staat het volgende te lezen: Het debat in de gemeenteraad spitste zich toe op de gang van zaken tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2014. Westland Verstandig claimde de eer van de herinvoering van een subsidieregeling voor sportverenigingen. Feit is, dat het college die hervatting toen al in de nieuwe begroting had opgenomen. Wel kwam er in die vergadering op initiatief van Westland Verstandig een motie om de regeling uit te breiden met cultuurverenigingen.

Een jaar eerder
Duijsens doelde, zo blijkt achteraf, op de begrotingsbehandeling van een jaar eerder, maar noemde dat niet in de discussie. Het is namelijk ook een feit, dat Westland Verstandig bij de begrotingsbehandeling op 5 november 2013 op herinvoering van de regeling had aangedrongen. Dat gebeurde echter niet in een motie, maar in een amendement op de begroting voor het jaar 2014. Het amendement werd destijds verworpen.

Echter in het verhitte debat ging het alleen maar over ‘november 2014’. Duijsens stelde dat wethouder El Mokaddem “keihard zat te liegen”. De wethouder pikte dat niet en ‘vroeg’ de partijleider van Westland Verstandig om consequent te zijn en een motie van wantrouwen in te dienen. Maar die kwam er niet.

Fractievoorzitter Keizer (GemeenteBelang Westland) wilde niet verder vergaderen voordat Duijsens zijn woorden zou hebben teruggenomen. Deze eis werd later als dringend verzoek overgenomen door burgemeester Van der Tak. Omdat excuses uitbleven, ontstond een patstelling en werd de vergadering beëindigd.

Westland onwaardig
Gevraagd om een reactie, stelt burgemeester Van der Tak “dat wat er gisteren is gebeurd in de gemeenteraad, Westland onwaardig is. De vergadering moest voortijdig worden afgebroken omdat het debat, de toon en de terminologie volkomen onacceptabel waren”.
Volgens hem zal de komende periode worden benut om de gedragscode en het reglement van orde te vernieuwen. In het presidium – een beraad van fractievoorzitters plus de burgemeester – zal verder worden gesproken over deze zaak.

Duijsens sprak woensdag van “een volstrekt onverklaarbaar meningsverschil tussen de raadsfracties en de wethouder enerzijds en de fractie van Westland Verstandig anderzijds”.

Bron: WOS Nieuws