13 maart 2016

Hebben Westlanders geen huursubsidie nodig?

WoonvisieProgressief Westland heeft van de Huurdersvereniging Westland vernomen dat steeds meer huurders in financiële problemen komen door de huurverhogingen van de laatste jaren. Uit een onderzoek van LocalFocus bij het Ministerie van Financiën naar de huursubsidieaanvragen blijkt dat 8% van de inwoners landelijk huursubsidie krijgen. In Westland blijkt dit maar 4,6% te zijn (zie AD Westland d.d. 11-03-2016). De fractie van Progressief Westland vraagt zich af wat dit verschil veroorzaakt.

Dit brengt de fractie van Progressief Westland tot de volgende vragen:

 • Deelt het college de zorgen van de Huurdersvereniging Westland?
 • Kent het college het onderzoek van LocalFocus?
 • Heeft het college een verklaring voor het lage aantal huursubsidieverstrekkingen in Westland?
 • Indien het college geen verklaring heeft is het dan mogelijk om nader onderzoek naar deze oorzaak te doen?
 • Als dit lage aantal wordt veroorzaakt door onbekendheid van het recht op huursubsidie zou een actieve voorlichting dan de financiële problemen van de huurders kunnen verminderen?
 • Ziet de gemeente een rol voor zichzelf in deze voorlichting?
 • Als dit lage aantal wordt veroorzaakt door het geringe aantal huurwoningen onder de huursubsidiegrens moet dit punt dan niet worden betrokken bij de prestatieafspraken over de Woonvisie die de gemeente gaat maken met de woningcorporaties?
 • Als dit lage aantal wordt veroorzaakt door een gemiddeld hoger inkomen van de huurders:
  • wat kan de gemeente dan doen om de huurders met financiële problemen te helpen?
  • Waar wonen dan de mensen met lage inkomens die in Westland werken en denkt het college dat deze werknemers elders wonen door het gebrek aan sociale huurwoningen in Westland

Namens de fractie van Progressief Westland,

Nico de Gier