21 oktober 2014

Westland zegt ‘ja’ tegen Metropoolregio

De gemeenteraad van Westland heeft woensdagavond ‘ja’ gezegd tegen aansluiting bij de op stapel staande Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze MRDH is een  samenwerkingsverband van de 24 gemeenten die tot dusver deel uitmaken van het Stadsgewest Den Haag en de Stadsregio Rotterdam.

Hoewel deelname aan het op te heffen Stadsgewest Haaglanden een wettelijke verplichting was, is deelname aan de Metropoolregio dat niet. “Maar als wij ‘nee’ zeggen tegen de Metropoolregio, zeggen wij ‘ja’ tegen een isolement”, vertolkte fractievoorzitter Ulbe Spaans van Progressief Westland een breed gedragen overtuiging in de gemeenteraad.

Ook voor de fracties van CDA, Christenunie-SGP en D66 is aansluiting een logische stap. Daarbij viel herhaaldelijk de term “niet meedoen, is geen optie”. “Meedoen is ook meepraten”, stelde woordvoerster Elly van der Wilk namens de VVD. “We moeten niet denken aan bedreigingen, maar aan kansen”, betoogde Frank Rijneveen namens GemeenteBelang Westland.

LPF Westland is tegenstander van een orgaan als de Metropoolregio. “Wij zijn principieel tegenstander van een vierde bestuurslaag”, bracht woordvoerder John Witkamp naar voren. De fractie van Westland Verstandig zei niet anti-Metropoolregio te zijn, maar vond het te vroeg om nu al in te stappen. Deze fractie wilde liever eerst weten, wat de andere gemeenten vinden van de eveneens woensdagavond vastgestelde Zienswijze op de Metropoolregio.

 

Bron: WOS