30 juni 2017

Westland, sociaalste gemeente van Nederland

Als u dit leest gaat de gemeenteraad bijna met vakantie om half augustus zijn vergadercyclus weer op te pakken. PvdA Westland bereidt zich voor op komend half jaar en maakt ook alvast plannen voor de volgende gemeenteraadsperiode. Welke doelen heeft PvdA Westland nog niet bereikt en waar liggen onze prioriteiten?

Het afgelopen half jaar heeft PvdA Westland aandacht gevraagd voor armoede en werkgelegenheid. De sociale regelingen binnen Westland zijn door onze wethouder el Mokaddem de afgelopen jaren uitgebreid maar het schort nog aan de uitvoering. Uit recent  onderzoek blijkt dat deze regelingen niet voldoende bekend zijn bij de doelgroep en dat er maar liefst 2200 kinderen opgroeien in ons rijke Westland zonder dat zij mee kunnen doen aan normale activiteiten. Het aantal gezinnen dat een beroep doet op de voedselbank stijgt nog steeds, ondanks het economisch herstel.

Komende tijd moet dan ook hard gewerkt worden aan het voorlichten van deze groep door contactambtenaren, hulpverleners en anderen. Samenwerking en mentaliteitsverandering zijn sleutelwoorden bij verbetering van de uitvoering. Een goede start is de samenwerking tussen het Kindpakket, Stichting Leergeld en de Westlandpas, want die 2200 kinderen worden tot nu toe nauwelijks bereikt.

Waar de PvdA de afgelopen jaren de liberalen zijn gaan napraten dat werk DE oplossing is tegen armoede, blijkt dat ook onder werkenden armoede is. Door onbekendheid, omstandigheden, onvermogen of schaamte blijven mensen hangen in een situatie met te weinig inkomen voor een fatsoenlijk bestaan, door onoplosbare schuldenproblematiek, faillissementen, werk (ZZP, nul-urencontracten, stages) met weinig inkomsten en werkeloosheid.

Dus naast maatregelen om werklozen weer aan het werk te helpen is goed gebruik van kindregelingen, zorgkostencompensatie, schuldsaneringen en landelijke zorg- en huurtoeslag nodig om deze groep uit die “nieuwe armoede” te halen. Dan kan het rijke Westland misschien ook echt de sociaalste gemeente van Nederland worden, waar niet honderden gezinnen met kinderen in armoede leven.

 

Nico de Gier

Fractievoorzitter PvdA Westland