10 juli 2017

Westland is niet goed af met Keizer…

Remmert Keizer van Gemeente Belang wil graag in dialoog, lees ik in zijn Column in Het Hele Westland van vorige maand. Een goede zaak. Toch krijg ik de indruk dat bij Keizer de zendfunctie beter ontwikkeld is dan de ontvangstfunctie. Hij roept namelijk in dezelfde column een gevaarlijk beeld op, waarbij een Westlandse wieg zwaarder weegt dan een argument. Mij lijkt deze Westlandse variant op “Blut und Boden” geen gezonde basis voor een open dialoog.

Ik juich het juist toe dat er aandacht wordt gevraagd voor de teloorgang van de schaarse open ruimte in het Westland en de ongebreidelde stroom van voorspelbare rijtjeshuizen waarmee het Westland wordt volgeplempt. Op zich een goede zaak dat er nu eindelijk ook koopwoningen in een betaalbaar segment worden gerealiseerd. Nu ook nog huizen bouwen in de sociale en middeldure huur en we zijn volkshuisvestelijk op de goede weg. Waar we echt beter mee om moeten gaan zijn de locaties.

Ik gun alle toekomstige eigenaar – bewoners alle woonplezier van de hele wereld. Ik neem de architecten en ontwikkelaars niets kwalijk. Maar de bouwblokken die nu- bijvoorbeeld –  aan de Poeldijkseweg rondom de Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul worden gebouwd: is dat de door ons allen gewenste ruimtelijke kwaliteit? Ik heb nog niemand kunnen vinden die er enthousiast over is.

Ooit waren er heel andere keuzes voor die – en andere – locaties gemaakt: ruime kavels, het hogere segment, veel groen, bouwen op water, spraakmakende architectuur etc. Toen kwam de ( woning-) crises. Uitstel en bijstelling van de plannen: minder groen, meer woningen op kleinere kavels etc.

Het zijn die – herziene – bouwplannen die nu voortvarend worden gerealiseerd. De planning is dat er zo jaarlijks 1.000 woningen worden gebouwd. Het wrange is dat de economie zodanig is aangetrokken, en de rente dusdanig laag blijft, dat die oorspronkelijke bouwplannen ( ruim, groen, etc.) – wellicht op diezelfde locaties – alsnog mogelijk zouden zijn geweest…

Woningen gaan – gemiddeld – ruim een eeuw mee, dus wat er nu wordt gebouwd staat er voorlopig nog wel. Wat de optelsom van al die duizenden woningen gaat betekenen voor leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeer, scholen e.d. is nog lang niet berekend. We besluiten nu, maar laten de uitkomst van de optelsom aan volgende generaties over.

Laten we niet alles tot de laatste vierkante meter bebouwen, maar ook wat ruimte laten voor de toekomst. Om te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij je wieg wel op de juiste plaats staat, maar je niets meer te zeggen hebt omdat alles al voor je besloten is.

Soms zijn er ook nieuwkomers voor nodig om tot dat inzicht te komen.

 

Eric Borggreve

Steunraadslid PvdA Westland