3 maart 2016

Weer vragen over Vluchtenburg

In het streven van het college om de illegale verkeersstromen op het strandslag Vluchtenburg te verminderen en daarmee de veiligheid van strandgangers en recreanten te verbeteren zijn er een aantal fysieke maatregelen genomen zoals o.a. het breder maken van het slag.
Het college heeft verder aangegeven dat de “plotseling spoorloos verdwenen slagboom” teruggeplaatst gaat worden of vervangen wordt door bv een poller.

Progressief Westland staat positief tegenover maatregelen die illegale verkeersstromen op strandslagen inperken en daarmee de veiligheid van recreanten en strandgangers verbeteren.

Onze fractie wordt benaderd met verzoeken om handhaving t.a.v. het parkeren op het slag Vluchtenburg. Op mooie dagen staat het vol met geparkeerde auto’s of auto’s die “even“ iemand afzetten of een kano, kite, oid uitladen of anderszins “even” illegaal aanwezig zijn. De klacht is dat er niet of nauwelijks handhavend wordt opgetreden.

Onze vragen:

  • Kan het college er zorg voor dragen dat er vaker handhavend wordt opgetreden tegen het illegaal gebruik van het strandslag Vluchtenburg door automobilisten?
  • Met het strandseizoen voor de deur: Wanneer wordt er een afsluiting geplaatst?

Verder is in mei 2014 aangegeven * “dat de gemeente zich verplicht heeft het aantal ontheffingen voor gemotoriseerd verkeer op de strandslag terug te dringen om het gemotoriseerd verkeer op de strandslag te verminderen “ (einde citaat)

  • Hoe staat het daarmee?
  • Wat waren het aantal ontheffingen voor gemotoriseerd toegang tot het strandslag op 1 mei 2014?
  • Wat zijn het aantal ontheffingen voor gemotoriseerd toegang tot het strandslag per 1 maart 2016
  • Wat zijn de criteria om iemand gemotoriseerd toegang te verlenen tot het strandslag Vluchtenburg?
  • Zijn die criteria sinds 1 mei 2014 gewijzigd?
  • Zo ja, wat waren die wijzingen?

Namens de fractie van Progressief Westland,

Ulbe Spaans

* ( zie Rapportage Antea group aan Raad van State t.a.v. BP kust dd 1 mei 2014 blz 2)