4 juni 2015

Vragen over budget Jeugd GGZ

Linda Strijker heeft namens Progressief Westland (PvdA / GroenLinks) op 2 juni schriftelijke vragen gesteld in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad.

In Almere is dit budget voortijdig op,daar kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer worden aangenomen. Progressief Westland wil weten of deze problematiek ook in Westland dreigt en welke maatregelen eventueel kunnen worden genomen.

Max Ernst GGZ heeft een intakestop afgekondigd voor patiënten die gebruik willen maken van de Jeugd GGZ van deze organisatie in Almere. In een brief aan ouders die hun kinderen hebben aangemeld voor behandeling, schrijft de organisatie dat haar beschikbare budget voor dit jaar al volledig op is.

De vragen van Progressief Westland zijn:
– In hoeverre is het budget dat in Westland in 2015 beschikbaar is voor Jeugd GGZ (ook voor nieuwe patiënten) tot nu toe uitgeput?
– Bestaat het risico dat een budgetuitputting zich in Westland zal voordoen, dit jaar of volgend jaar?
– Welke afspraken zijn er gemaakt met de zorgaanbieders omtrent intakestops (ook voor nieuwe patiënten)?
– Welke alternatieven biedt de gemeente wanneer de jeugdzorgaanbieder een intakestop gaat hanteren?
– Bestaat er al een beleidslijn van de gemeente Westland over wat te doen bij een budgettekort (ook voor nieuwe patiënten) of is het van belang dat de gemeenteraad hier in samenwerking met het college een beleidslijn voor ontwikkelt?
– Hoeveel minder of meer is er in 2015 gebruik (ook voor nieuwe patiënten) gemaakt van/een beroep gedaan op jeugd GGZ door Westlandse jeugdigen in vergelijking met dezelfde periode in 2014?
– Welke verklaringen zijn er voor de verschillen?