30 augustus 2015

Vluchtelingen in leegstaande gebouwen

Door oorlogen en onrusten in Syrië, Jemen, Noord Afrika, Irak en andere landen zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. De omliggende landen kunnen de opvang van deze vluchtelingen niet meer aan. Vluchtelingen wagen steeds vaker de levensgevaarlijke tocht over zee om aan te kloppen bij Europese landen in de hoop een veilig onderkomen te vinden.

Progressief Westland wil zich inzetten om deze vluchtelingen te helpen zolang dat nodig is maar begrijpt dat inwoners van Westland zich reeds zorgen maken over woningnood onder de eigen bevolking.

Een initiatief van de eigenaar van een voormalig psychiatrische inrichting in Leidschendam heeft onze aandacht getrokken. Deze eigenaar heeft zijn gebouw te huur aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Bij de gemeente is een vergunning voor verhuur aangevraagd voor de duur van 5 jaar.

Ook in andere gemeenten wordt de optie om asielzoekers op te vangen in leegstaande gebouwen verkend.

In het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde heeft Linda Strijker namens de fractie van Progressief Westland de volgende vragen:

  • Welke leegstaande gebouwen in Westland zouden mogelijk geschikt zijn of gemaakt kunnen worden om tijdelijk asielzoekers in op te vangen?
  • Wat is er voor nodig om deze gebouwen daarvoor geschikt te maken?
  • Om hoeveel opvangplaatsen zou het gaan?
  • Is het college bereid om een dergelijke opvang mogelijk te maken en hierover in overleg te treden met het COA en waar nodig de staatssecretaris?
  • Op welke termijn denkt het college dat het mogelijk is om een dergelijke opvang te realiseren?