15 september 2015

Verkennen mogelijkheden noodopvang vluchtelingen

Progressief Westland wil dat Westland haar verantwoordelijkheid neemt en met het COA in gesprek gaat over de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Daarom komt zij met een motie die het gesprek hierover moet initiëren.

Progressief Westland wil dat het college mogelijkheden verkent om vluchtelingen die nu Europa binnenkomen, tijdelijk door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te laten opvangen in Westland. “Nederland heeft de zware, maar dankbare taak om op korte termijn ruim 9000 vluchtelingen op te vangen. Deze mensen komen recht uit oorlogsgebied en hebben een lange, soms vreselijke reis achter de rug” aldus Linda Strijker. “Het COA is dringend op zoek naar locaties om deze mensen tijdelijk op te vangen. Wanneer zij een verblijfsstatus krijgen of naar huis kunnen terugkeren kan de opvanglocatie weer worden gesloten.”

Of er een geschikte locatie in Westland te vinden is, is maar de vraag. Het COA is op zoek naar grote locaties die zonder al te veel moeite geschikt kunnen worden gemaakt, zoals grote leegstaande verzorgingshuizen. De partij is zich daarvan bewust. “Wij willen vooral dat Westland net als andere gemeenten haar verantwoordelijkheid neemt en in elk geval met het COA in gesprek gaat.”