9 oktober 2015

Tv-serie over arbeidersverleden

De Strijd gaat over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Nederland. De serie vertelt over vakbonden en stakingen, over Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Drees en Den Uyl, over partijen en politiek. Maar De Strijd gaat vooral over arbeiders, over mensen. Mensen met verhalen en herinneringen. Herinneringen aan hoe thuis de eindjes aan elkaar werden geknoopt, aan zingen bij De Stem des Volks, aan de AJC of het ANJV. Aan lessen Esperanto, of de blauwe knoop. Aan boodschappen doen bij de corporatie, aan gezinsplanning, maar ook aan hoe het beter werd, aan de eerste stofzuiger of wasmachine. Aan het Vrije Volk of de VARA, kortom: aan de rode familie. Deze week ging de bijbehorende website de lucht in. http://destrijd.vara.nl/

Lange tijd wilde de VARA er niets van weten, en werden onder het regime van Marcel van Dam zelfs alle verwijzingen naar “rood” of “socialistisch” uit de programmatitels verwijderd. Maar nu de omroep op 1 november a.s. het 90-jarig bestaan viert, is het tijd voor een uitgebreide terugblik op het sociaal-democratische verleden, hoe rood en links dat ook was. Op 9 oktober start de tiendelige tv-serie “De Strijd”.

Herinneringen aan de rode familie                                                                                                                                

Als u uw herinneringen wilt delen in de rubriek Mijn Verhaal, dan kunt u úw verhaal mailen aan destrijd@vara.nl of opsturen naar De Strijd, Postbus 175, 1200 AD in Hilversum.