19 juni 2015

Statiegeld of Plastic Soep?

Progressief Westland wil dat er meer gedaan wordt om plastic afval in de natuur te voorkomen. Daarom heeft de fractie afgelopen week een motie ingediend om zich als gemeente Westland hard te maken voor de handhaving van het statiegeldsysteem. “Sterker nog, we willen ook statiegeld op PET-flesjes en blikjes. Die komen nog altijd veel te vaak op straat terecht,” volgens fractievoorzitter Ulbe Spaans.

plastic_soepIeder jaar worden vele miljoenen plastic flesjes en blikjes weggegooid. Veel van dit afval belandt in de natuur en komt in het water terecht, met grote gevolgen voor dier en milieu. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. “Dit leidt tot ernstige verontreiniging en is schadelijk voor dieren,” aldus Spaans.

Hoewel het afschaffen van het statiegeldsysteem voorlopig is uitgesteld, blijft hier discussie over. De grote fabrikanten zouden het liefst zien dat het systeem verdwijnt. Tegelijkertijd pleiten de meeste gemeenten voor uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem om de verduurzamingsagenda te ondersteunen. Spaans: “Progressief Westland wil dat het college van B&W er bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten op blijft aandringen dat het statiegeldsysteem blijft bestaan en wordt uitgebreid met in ieder geval kleine pet-flesjes. Voor mens, dier en milieu.”