27 februari 2016

Sociale woningbouw Wateringen eerste stap Woonvisie

Progressief Westland is blij met de aangekondigde sociale woningbouw in Wateringen. Deze eerste stap in de realisatie van de Woonvisie geeft eindelijk invulling aan de lang gekoesterde wens van Progressief Westland voor extra sociale woningbouw om de wachtlijsten terug te dringen. Door ook voor ouderen bereikbare huur- en koopwoningen toe te voegen, kan de doorstroming van scheefwoners in Wateringen een impuls krijgen. Door het plan ontstaat een breed pallet aan woningen voor de langst wachtende groepen. Woordvoerder Nico de Gier is zeer benieuwd naar de uitwerking van de plannen en het aangekondigde Stedenbouwkundig plan voor het resterende deel van het gebied.

Progressief Westland heeft recent om bovenop de Woonvisie extra sociale huurwoningen te bouwen om de extra vraag van statushouders te compenseren. Onbekend is of het plan in Wateringen daar een eerste stap voor is. Dit kan pas beoordeeld worden als de Woonvisie door de woningcorporaties is uitgewerkt in biedingen en dezen aan de gemeenteraad worden aangeboden.