6 juni 2015

Sociale woningbouw moet makkelijker worden

Hoge grondprijzen en te weinig sociale huurwoningen. Dat waren twee belangrijke gespreksonderwerpen tijdens het door Progressief Westland (PvdA/GroenLinks)   georganiseerde debat dat donderdag 21 mei jongstleden plaatsvond. In De Kiem in ’s-Gravenzande gingen Jenny Commandeur van Vestia Andre van den Berg van Wonen Wateringen, wethouder Arne Weverling en Annemiek Koremans van Platform Gehandicapten Westland met elkaar in discussie over de sociale huur in Westland.

Onder ruime belangstelling van huurders, lokale politici en andere belangstellenden poneerde gespreksleider Linda Strijker van Progressief Westland een aantal pittige stellingen. Over de voorraad sociale huurwoningen waren de deelnemers het snel eens: die is in Westland te laag. De wachttijd voor een woning is gemiddeld 2,5 jaar, maar kan voor populaire woningen wel oplopen naar 4 à 5 jaar. “Vestia heeft helaas noodgedwongen een behoorlijk aantal huurwoningen moeten verkopen, en dat heeft zeker niet bijgedragen aan een toereikende voorraad”, aldus Jenny Commandeur van Vestia.

Hoge grondprijzen
De discussie kwam pas goed op gang toen Linda Strijker een stelling over de grondprijzen aan de deelnemers voorlegde. Volgens deze stelling zou de gemeente de bouw van sociale huurwoningen tegenwerken door de hoge grondprijzen die binnen projecten worden gevraagd. Wethouder Weverling: “Ik snap dat dit gevoel leeft, maar ben het hier beslist niet mee eens. Ik wil graag, in overleg met de gemeenteraad, geld beschikbaar stellen om sociale woningbouw te vergemakkelijken.” Annemiek Koremans drong er bij de wethouder op aan om dan ook wel te kijken naar de kwaliteit van het bouwen, en of de woningen ook toekomstgericht gebouwd kunnen worden. Onder andere in verband met de vergrijzing zou binnen enkele jaren 25% van de woningen aanpassingen nodig hebben.

Ook de doorstroming en “scheefwonen” waren onderwerp van discussie. Huurtoeslag zou er voor moeten zorgen dat doorstroming betaalbaar blijft. Over inkomensafhankelijke huren was Wonen Wateringen-directeur Andre van den Berg stellig: “De staat van de woning moet de huurprijs bepalen, niet hoeveel iemand verdient.”

Huurdersvereniging
Huurdersvereniging Westland was in het publiek aanwezig en stelde aan het eind de vraag hoe huurders het contact met en klachtafhandeling van de woningcorporaties ervaren. Er waren wat negatieve geluiden over de afhandeling van klachten door Vestia over noodgedwongen zelf betaalde aanpassingen en een gezin met kinderen in een ouderencomplex. Andre van den Berg van Wonen Wateringen reageerde: “Het is ons in de afgelopen jaren niet gelukt een huurdersvereniging van de grond te krijgen. Maar vanwege onze ISO9001 certificering krijgen wij elk jaar een beoordeling van onze huurders. En de feedback die zij geven, gaan we zeker mee aan de slag!”

De fractie van Progressief Westland is tevreden over de gevoerde discussies. “Ik ben blij dat ik de verschillende partijen bij elkaar heb kunnen brengen en dat zij met elkaar afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld over samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties bij het terugdringen van de wachtlijsten”, stelt raadslid Linda Strijker. Grote afwezige op deze avond was woningcorporatie Arcade. Zoals we konden lezen in Het Hele Westland van afgelopen week beschuldigt Arcade de gemeente van hoge grondprijzen. “Juist daarom is het van belang dat ook zij met de gemeente in gesprek gaan om tot wederzijds begrip en oplossingen te komen.”

Progressief Westland zal zich bij de begrotingsonderhandeling inzetten voor meer betaalbare sociale huurwoningen, ook in de laagste prijsklasse.