15 maart 2016

Schooladviezen aan de lage kant

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 3 maart 2016

schooladviezen

Foto: Atelier PRO

Schooladviezen in Westland zijn in vergelijking met omliggende gemeenten aan de lage kant, volgens een onderzoek van het AD. Sinds twee jaar zijn de adviezen van de basisscholen en niet de uitslag van de CITO-toets bepalend voor de schoolsoortkeuze van de leerling: middelbare scholen stellen eisen aan die adviezen en een voorzichtig advies kan dus bepalend zijn voor de keuzevrijheid van het kind.

Onze vragen:

 • Is het college bekend met het gegeven dat de schooladviezen in Westland in vergelijking met onze buurgemeenten aan de lage kant zijn?
 • In het artikel van het AD staat een reactie van één van de middelbare scholen in Westland, die de adviezen van de basisscholen monitort. Kent onze gemeente een eigen monitorsysteem waarin de adviezen van de basisscholen vergeleken worden met de prestaties van dezelfde leerlingen op de middelbare school?
 • Zo nee, denkt het college dat het verstandig is – gezien de magere resultaten – om een dergelijk monitorsysteem op te zetten of in ieder geval de (andere) middelbare scholen te bevragen op hun bevindingen op dit gebied?
 • In de commentaren wordt aangegeven dat een mogelijke oorzaak ligt in het feit dat in Westland van oudsher veel mensen uit een lagere sociale klasse wonen. Steunt het college deze redenering?
 • Zo ja, zijn er van rijkswege middelen om ervoor te zorgen dat leerlingen uit lagere sociale klassen zich emanciperen, zodat hun schoolprestaties omhoog gaan? Worden deze middelen ingezet en zo ja, op welke manier?
 • In het artikel wordt aangegeven dat – voor zover basisschoolgegevens zijn vergeleken met prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs – 75% van de adviezen blijkt te kloppen. Een kwart van de leerlingen zit dus na drie jaar niet op de voorspelde plek. Kan het college aangeven op welke manier zij kan ondersteunen om het schooladvies beter te laten aansluiten? Kan het college ook aangeven welk percentage het in dezen acceptabel vindt?
 • Welke middelen worden ingezet en gaan ingezet worden om de schoolprestaties en dus de schooladviezen van basisschoolleerlingen te laten stijgen?


 • Namens de fractie van Progressief Westland,
  Swen Zuiderwijk
  Ulbe Spaans