29 juni 2016

Revalidatiezorg in Westland

zorg 1

Door bezuinigingen van het Rijk moeten mensen met een beperking en ouderen langer thuis blijven wonen. Wanneer mensen vervolgens na een operatie of ongeluk moeten revalideren, kan dit dus niet in een verzorgingstehuis. Mensen moeten hiervoor naar een revalidatiecentrum. Omdat er in Westland geen revalidatiecentrum is, moeten deze mensen een eind reizen om daar te komen. En als zij niet in aanmerking komen om daar te verblijven, moeten zij steeds heen en weer voor hun behandeling. Dit terwijl zij op dat moment al slecht ter been zijn. Dit brengt een enorme belasting met zich mee. Deze belasting komt niet ten goede aan hun herstel.

Ook voor hun mantelzorgers en andere gezinsleden is het heen en weer reizen om iemand steeds te brengen en halen of te bezoeken, een grote belasting.

Dit brengt vele extra verkeersbewegingen met zich mee brengt op de toch al volle wegen van en naar Westland.
Het behandelcentrum in Westland is een groot succes is en wordt erg gewaardeerd door de Westlanders. Dit centrum zou kunnen worden uitgebreid met nieuwe voorzieningen zoals een revalidatiecentrum.
Als mensen als sneller herstellen en als hun mantelzorgers niet overbelast raken, kunnen op de langere termijn WMO kosten bespaard worden.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college:
– Hoeveel Westlanders maakten er vorig jaar gebruik van revalidatiezorg buiten Westland?
– Zou de wethouder deze mensen en hun mantelzorgers en gezinsleden ook zo graag willen ontlasten door hun reistijd significant te verkorten?
– Zou de wethouder het ook een goede ontwikkeling voor het zorgaanbod in Westland vinden als het behandelcentrum wordt uitgebreid met een revalidatiecentrum of als dit op een andere locatie in Westland zou worden opgezet?
– Denkt het college dat er ontwikkelaars en zorgaanbieders te vinden zijn die dit zouden kunnen gaan realiseren?
– Welke mogelijkheden zijn er om een vervoersdienst te regelen (binnen Westland) voor cliënten van zo’n nieuw revalidatiecentrum?