10 december 2016

PvdA Westland op bezoek bij Vluchtelingenwerk

Op 8 december 2016 hebben de fractie, het bestuur en PvdA-leden een bezoek gebracht aan het kantoor van Vluchtelingenwerk aan de Herenstraat in Naaldwijk.

PvdA Westland is geïnteresseerd in de taak van Vluchtelingenwerk en wilde weten hoe zij Vluchtelingenwerk kunnen ondersteunen.

De gemeente Westland krijgt van het Rijk een taakstelling om statushouders te huisvesten. Gezien hun inkomen zijn de statushouders aangewezen op sociale huurwoningen.  Het probleem is vooral het geringe aanbod van sociale huurwoningen en het gebrek aan woningen die passen bij de grote gezinnen. Daardoor wordt dit jaar de taakstelling helaas niet gehaald. Deze taakstelling wordt dan toegevoegd aan de taakstelling voor 2017.

De PvdA vraagt in de raad voortdurend om meer sociale woningen. In de woonvisie is dat nu opgenomen en de woningcorporaties willen nu extra gaan bouwen. Ook heeft de fractie van PvdA Westland aangedrongen op werk en een snelle inburgering. Wethouder el Mokaddem is hier voortvarend mee aan de slag wat gewaardeerd wordt door Vluchtelingenwerk..

Vluchtelingenwerk helpt gedurende15 maanden statushouder(s) te integreren. Daarbij krijgen zij hulp van vrijwilligers. Vluchtelingenwerk werkt nauw samen met Gemeente Westland en maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, Vitis, sociale makelaars en Patijnenburg (Werkstroom en MVO). Zodra de statushouder een woning heeft gekregen gaat Vluchtelingenwerk aan de slag. De vrijwilliger gaat met hen het huis bekijken in verband met mogelijke gebreken en naar de gemeente om de uitkering, het kindbudget en de leenbijstand aan te vragen. Van deze lening kan met tweedehandsspullen de woning worden ingericht. Daarnaast zorgt Patijnenburg namens de gemeente voor een intake naar (vrijwilligers)werk. Gelijktijdig start Vluchtelingenwerk met inburgeringscursussen op het gebied van taal, normen en waarden, omgaan met geld, etc.

Vluchtelingenwerk werkt sinds kort ook nauw samen met het AZC Rijswijk waarmee afspraken gemaakt worden om de juiste statushouders naar het Westland te halen. Een taak die thans wordt ingezet is te kijken naar de oorspronkelijk achtergrond van de statushouders, zodat hun werk- en/of levenservaring aansluit bij de gemeente waaraan men wordt gekoppeld. Dit past bij de wens uit de gemeenteraad om statushouders zo snel mogelijk te integreren. Het was een constructief gesprek.