13 mei 2017

PvdA uit de coalitie na vertrouwensbreuk

De Partij van de Arbeid stapt uit de coalitie nadat zij het niet eens kon worden met haar coalitiepartners over de opvolging van de vertrekkende PvdA wethouder Mohamed el Mokaddem. Fractievoorzitter Nico de Gier spreekt van een vertrouwensbreuk. “De coalitiepartijen vinden onze wethouders kandidaat uitstekend maar toch zullen ze hem in de raad niet steunen, om volgens ons verkeerde redenen. Na verschillende gesprekken om tot een oplossing te komen bleek er helaas onvoldoende vertrouwen te zijn om nog met elkaar verder te gaan”.

De coalitiepartners zijn weliswaar positief over kandidaat Hans Spigt, maar een deel van de fracties weigerde in te stemmen met een deeltijdfunctie voor de nieuwe wethouder. Onbegrijpelijk, volgens De Gier, omdat er in dit laatste jaar van deze collegeperiode minder te doen is voor de wethouder dan in de jaren ervoor. De ambities van het college zijn al grotendeels gerealiseerd zodat er in het laatste jaar geen grote zaken op het bord van een nieuwe wethouder terecht zullen komen, bovendien is de komende begroting beleidsarm. “Daarbij heeft de huidige wethouder externe functies die niet over gaan op zijn opvolger en ook de gemeentelijke reorganisatie is bijna rond” legt de nieuwe lijsttrekker van PvdA Westland Linda Strijker uit. “Wij willen zuinig omgaan met de belastingcenten van onze inwoners en hebben daarom heel bewust gekozen voor een deeltijdfunctie” aldus Strijker. “Wij zetten onze integriteit voorop, ook als dat ons een wethouderspost kost”.