18 februari 2016

Progressief Westland wil meer sociale huurwoningen

Het college heeft groen licht gekregen om medewerking te verlenen aan de opvang van vluchtelingen in het short-stay hotel in Wateringen. De raad heeft in meerderheid gevraagd om te streven dat de vluchtelingen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning ook in Westland kunnen blijven wonen. Meerdere fracties hebben echter hun zorg uitgesproken dat jongeren die zijn aangewezen op een sociale huurwoning hierdoor in de knel kunnen komen. De bouw van extra sociale huurwoningen kan hier een oplossing bieden. Nico de Gier van Progressief Westland roept het college daarom in een motie op, bovenop de taakstelling uit de woonvisie extra woning te laten bouwen in de voor starters betaalbare sector.

Lees hier de ingediende Motie PW bouw extra sociale huurwoningen