22 november 2015

Politieke Ledenraad

Nico Wortèl, bestuurslid van onze afdeling bezocht de Politieke Ledenraad op zaterdag 14 november in theater De Flint in Amersfoort. Lees hier zijn indruk van deze bijeenkomst.

Moties

In samenwerking met de afdeling Zoetermeer hebben wij (PvdA Westland) twee moties opgesteld. De eerste motie gaat over het opnemen van twee gevangen uit Guantanamo Bay, de tweede motie over Respect voor de nacht, over het tegengaan van lichtvervuiling. De eerste motie is ongewijzigd aangenomen. De tweede werd aangenomen na een tekstuele aanpassing in overleg met Kamerlid Yasemin Çegerek (Milieu en Ruimtelijke Ordening). Een mooi resultaat. Een motie om terug te gaan naar 120 km/uur op de snelwegen werd aangenomen, ondanks het preadvies om dit af te wijzen! Er werd veel over de vluchtelingenproblematiek en de oorlog in Syrië gepraat.

Mijn indrukken
Ik heb meegedaan aan de sub-workshop Duurzaamheid. Daar waren vijf Kamerleden bij aanwezig. Rolf Heijnen hield de inleidende en prikkelende toespraak. Hij is geen lid van een partij en probeerde daarom tegen schenen te trappen, maar helaas, iedereen was het met hem eens. Hij adviseert gemeenten over energie en duurzaamheid. Rolf is van mening, dat de gemeenten nog veel te weinig doen aan de uitvoering van het Energieakkoord.

Door Diederik Samsom werden drie goede dingen genoemd, zoals het blokkeren van het boren naar schaliegas in Noordzee en Waddenzee.
Diederik voorziet binnenkort een omslagpunt in de prijs van zelf opgewekte energie. Dus dat het goedkoper wordt om zelf zonnepanelen te hebben, dan de stroom af te nemen van een centrale. In Oeganda is dit al zo!
Probleem zit hem ook een beetje, dat wij een grote speler hebben in de fossiele brandstoffenbranche: Shell. En ook, dat veel politici hun basis hebben bij dit bedrijf. De PvdA is te lang meegegaan in de corporate belangen, in plaats van de belangen van de wereld.
De VVD erkent nu ook eindelijk het klimaatprobleem. De arme landen hebben het meest te lijden onder de verandering van het klimaat.
Men vindt dat de landbouw ook betrokken moet worden in de circulaire economie. De landbouw is verantwoordelijk voor de uitstoot van veel broeikasgas.
Er werd ook verwezen naar Tegenlicht van zondag 8 november, ( http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/einde-van-bezit.html  )die uitgaat van behoeften in plaats van bezit van producten die behoeften bevredigen, en die concrete oplossingen aandraagt zoals huur van verlichting en een materialenpaspoort. Circulaire economie is afval=grondstof
Alle kleine beetjes helpen. Een ludieke actie van de Jonge Socialisten was om elkaar een week lang vegetarische recepten toe te sturen.
De partij zelf
Er komen veranderingen in de ledendemocratie. Nu is het nog zo, dat de afgevaardigde een motie mag en kan indienen. Binnenkort kan elk lid dat doen. Er gaat gelden: one man (m/v), one vote. We hebben een proefstemming gedaan met een stem-app. Bij veel mensen ging dat nog mis. Maar 106 mensen konden wel hun stem uitbrengen. De echte moties werden nog met stemkaarten behandeld. De macht delen met de leden, is ingewikkeld. Het vraagt allerlei veranderingen. De uitgebrachte moties zullen door een Ledenpanel worden beoordeeld en geschift. Wij horen nog van deze nieuwigheid.

Meer weten over de Politieke Ledenraad? Kijk op www.politiekeledenraad.nl.