7 maart 2015

Op 18 maart verkiezingen.

Nu voor drie maal stemwaarde!

Nee, het gaat niet om een partij scrabble of het virtuele wordfeud; geen woordwaarde, maar stemwaarde! U kunt op 18 maart invloed uitoefenen op:

  • De samenstelling van Provinciale Staten; de afgelopen vier jaar zat de PvdA in de oppositie. Er is bezuinigd op verkeerde zaken: natuur en groen, het sociale domein en openbaar vervoer. Tegelijkertijd heeft de Provincie gespaard in plaats van geïnvesteerd. Dat moet en kan anders. De Provincie kan zelf een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om bevordering werkgelegenheid, eerlijke banen etc. Uw stem kan er voor zorgen dat de PvdA weer mee kan beslissen in het Dagelijks Bestuur van Zuid Holland. Er is genoeg te doen: bereikbare dorpen en steden niet alleen via asfalt maar ook met het openbaar vervoer. Ruimte voor bedrijven maar niet steeds weer ten koste van de open ruimte. Allemaal onderwerpen waar de Provincie het verschil maakt!
  • Indirect op de samenstelling van de Eerste Kamer. Deze regeringsperiode is weer duidelijk geworden dat dit belangrijk is! Een zo sterk mogelijke PvdA fractie in de Eerste Kamer doet er toe! En u weet: de Provinciale Staten kiezen die Eerste Kamer.
  • Het Bestuur van het Waterschap, hier het Hoogheemraadschap Delfland. Ik schat zo maar in dat de meeste Westlanders wel weten wat Delfland doet; te vaak hebben we wateroverlast gehad ! Soms wordt te gemakkelijk gesteld dat een waterschap niets met politiek van doen heeft: droge voeten en schoon water – daar is toch iedereen voor? Maar wist u dat boeren 62 % van alle gronden gebruiken en maar 6 % in de kosten bijdragen? Kan dat niet eerlijker? Is dat geen politiek? Uw stem draagt er aan bij dat ook dit eerlijker verdeeld kan worden met een rechtvaardig kwijtscheldingsbeleid voor inwoners met een minimum inkomen.

Kijk eens naar: www.pvdazuidholland.nl en lees waar de kandidaten voor staan.

Ik mag de eervolle plaats als lijstduwer ( nr. 28 ) innemen. U kunt de stem vanuit het Westland ook in Staten laten horen!

Eric R. Borggreve, lijst 3, nr. 28