4 mei 2015

Ondernemers en gemeente ondertekenen Westlands Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2020

Op 23 april jl. tekenden LTO Noord Glaskracht Westland, MKB Westland, VNO NCW Westland Delfland, MVO Westland / Patijnenburg en gemeente Westland het Westlands Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2020. Daarin zijn afspraken vastgelegd over banen voor mensen met een arbeidsbeperking, leerwerkplekken en meer bewustwording over onder andere mantelzorgende werknemers.

Ook de NBBU (landelijke koepel uitzendbranche) verbond zich aan het actieplan. Westland is de eerste gemeente die het landelijke sociaal akkoord vertaalt naar lokale acties.

De participatiewet is sinds januari 2015 van kracht en onlangs stemde de eerste kamer in met de quotumwet. Wethouder sociale zaken Mohamed el Mokaddem: “Dit is de start van een Westlands werkoffensief. Onze gedachte is dat een quotumwet voor Westland overbodig is. Het rijk kan het bieden van werk aan mensen met een beperking afdwingen, maar wij zien liever dat werkgevers vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid meedoen. Ik ben trots dat er een gezamenlijke aanpak ligt van ondernemers en koepelverenigingen. Samen gaan we ervoor zorgen dat deze mensen aan het werk kunnen.”

Lees het volledige bericht op de website van Gemeente Westland