19 februari 2016

Hoe gaan we de omgevingswet invoeren in Westland?

Foto: Roel Wijnants (CC BY-NC 2.0)

Foto: Roel Wijnants (CC BY-NC 2.0)

De Omgevingswet is een grote wetgevende operatie die een andere manier van werken vraagt voor de ruimtelijke ordening. In de aanloop naar de wetwijziging in 2018 wordt al uitgebreid geëxperimenteerd. De eerste ervaringen en resultaten van onder meer omgevingsvisies en omgevingsplannen komen naar buiten. Deze week is de evaluatie van de Pilot Omgevingsvisie naar buiten gebracht én is het eerste omgevingsplan voor een buitengebied ter visie gelegd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Op welke wijze gaat commissie en raad voorbereid worden op deze enorme operatie?
  • Wanneer gaan die voorbereidingen starten ?
  • Worden commissie en raad inhoudelijk betrokken bij de voorbereidingen op dit proces?
  • Kan het college een tijdspad hiervoor aan commissie en raad presenteren?
  • Is de organisatie al voorbereid op het werken met omgevingsvisies en -plannen ?

Namens de fractie van Progressief Westland,

Ulbe Spaans