6 juli 2017

Motie tuintje voor bewoners Woerdblokeiland

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 27 juni 2017.

 

Constaterend

  • Dat bewoners van het zorgcentrum op het Woerdblokeiland slechts een heel kleine gezamenlijke buitenruimte tot hun beschikking hebben;
  • Bewoners de fractie benaderd hebben met de klacht dat velen van hen geen plek hebben om af en toe even buiten te kunnen zitten;
  • Dat de bereikbaarheid van het eiland te voet (en met rollator e.d.) gebrekkig is en het daardoor voor de bewoners moeilijk of onmogelijk is om zonder begeleiding naar een plek te lopen om even buiten te zitten;
  • Dat er te weinig vrijwilligers zijn om de bewoners een keer per week eventjes mee naar buiten te nemen;
  • Dat de bewoners wel een klein balkon hebben maar dat dat of vol op de wind of juist vol in de zon staat waardoor het vaak onprettig is om daar gebruik van te maken.

 

Overwegende dat

  • Het gezond en prettig is om op een veilige manier in de buitenlucht te kunnen zijn;
  • De bewoners aangeven het contact met medebewoners waardevol te vinden in de strijd tegen eenzaamheid en een gezamenlijke buitenruimte daaraan kan bijdragen.

 

Verzoekt het college

  • In overleg met Arcade te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in overleg met de gemeente een (groene) buitenruimte in te richten die bereikbaar is voor alle bewoners en groot genoeg is om iedereen de gelegenheid te bieden een paar keer per week even buiten te zijn (dus niet zo groot dat iedereen er tegelijk kan zitten maar wel groter dan twee tafeltjes);
  • De gemeenteraad (via commissie MO) voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een voorstel te doen voor het laten aanleggen van deze buitenruimte op kosten van de gemeente.

 

Namens de fractie van PvdA Westland

Linda Strijker, fractielid