14 maart 2016

Het Leefbos Westland kan op steun van Progressief Westland rekenen.

Naaldwijk, 13 maart 2016 – Als bijdrage aan Nationale Boomfeestdag 2016 heeft een groep Westlanders – in het kielzog van Aad van Uffelen – het plan gelanceerd om in het Westland, tussen de kassen, een Leefbos te ontwikkelen. Naar eigen zeggen, is daar – naast maatschappelijke steun – ook politieke wil voor nodig. Wat Progressief Westland betreft moet die politieke steun er komen.
“Een prachtig initiatief.” aldus steunraadslid duurzaamheid Aart van den Berg. “Ondanks onze agrarische achtergrond is de natuur ver te zoeken in het Westland. De smalle stroken groen en postzegels ‘natuur’ tussen de kassen kunnen niet of nauwelijks voorzien in de behoefte van onze bewoners. Laat staan een verschil maken in de diversiteit in flora & fauna.”

Progressief Westland hoopt dat veel Westlanders in de komende weken de aanstaande petitie zullen ondertekenen en zal deze petitie dan ook zoveel mogelijk promoten. Ook zal de fractie – als het moment daar – het burgerinitiatief steunen.

Tenslotte roept Progressief Westland burgers op om hun groene ideeën met de fractie te delen. “Want er moet nog veel meer gebeuren om Westland groener te maken en daar willen wij, in de twee jaar dat Progressief Westland nog deel uit maakt van het College, graag werk van maken,” aldus van den Berg. Stuur je ideeën naar: aart@progressiefwestland.nl.