1 februari 2016

LED straatverlichting

Ulbe SpaansUlbe heeft vragen gesteld over LED straatverlichting in Westland

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 31-01-2016:
De Gemeente Westland heeft de ambitie om de meest duurzame glastuinbouwgemeente te
worden.


Westland heeft het VNG energieakkoord (2013) onderschreven waarin afspraken staan over
energiebesparing, schone technologie een klimaatbeleid.
Op 11 februari 2015 is de straatverlichting van de Pijle Tuinenweg in Naaldwijk vervangen
door Led verlichting.Hiermee was de Pijle Tuinenweg de eerste Westlandse weg met Led
verlichting.


Dit brengt ons tot de volgende vragen:
– Wat zijn de ervaringen met Led straatverlichting?
– Zijn er na de Pijle Tuinenweg al andere wegen met LED straatverlichting uitgerust?
Indien ontkennend, waarom niet?
– Wat is de ambitie van de Gemeente Westland ten aanzien van LED straatverlichting?
– Kan het college deze ambitie vertalen in een concreet tijdspad waarin een planning
voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gepresenteerd?
– Zo niet , wanneer gaat het college hiermee starten?


Namens Progressief Westland,
Ulbe Spaans