6 december 2016

Is het nieuwe gemeentehuis wel toegankelijk voor iedereen?

Linda Strijker heeft namens PvdA Westland het college gevraagd of er in het nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk een vluchtroute komt die bruikbaar en veilig is voor mensen met een visuele beperking en of visueel beperkten ook hun weg gemakkelijk kunnen vinden in het nieuwe gebouw.

Zij wil verder weten of de gemeentelijke website inmiddels aan de webrichtlijnen voldoet, zodat ook blinde mensen met hun speciale software gebruik kunnen maken van de site. Het gaat hierbij dan met name om pagina’s die mensen veel gebruiken zoals over de zorg en formulieren om ondersteuning mee aan te vragen.

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 5 december 2016

Afgelopen zaterdag (3 december) was het de dag voor mensen met een beperking. Binnenkort komt de staatssecretaris van VWS met een aangepast Besluit Toegankelijkheid. Dit ter implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Daarin staat dat mensen met een beperking net als anderen recht hebben op een goed leven en gelijkwaardig zijn.

De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat gemeente Westland het goede voorbeeld moet geven en openbare voorzieningen toegankelijk moet maken voor iedereen. Dat betekent dat gebouwen goed toegankelijk moeten zijn en veilige vluchtwegen moeten hebben voor rolstoelen en scootmobielen, maar ook voor mensen met een visuele beperking.

Op verzoek van het parlement zouden vanaf 31 december 2010 alle digitale loketten van de overheden toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Ze zouden bijvoorbeeld geen kleurencombinaties moeten gebruiken die kleurenblinden niet kunnen zien. Of te moeilijke, te lange teksten. Of een onduidelijke structuur die onleesbaar is met een brailleregel, een apparaat dat, gekoppeld aan een pc, voor een blinde webpagina’s vertaalt. In 2015 moeten alle overheidsites voldoen aan deze webrichtlijnen. In mei 2015 bleek uit onderzoek van het College voor de rechten van de mens dat de website van gemeente Westland nog niet volledig aan de eisen voldoet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het college het met PvdA Westland eens dat gemeente Westland zowel fysiek als digitaal goed toegankelijk moet zijn voor iedereen en dus ook voor mensen met een (visuele) beperking?
  2. Komt er in het nieuwe gemeentehuis in het centrum van Naaldwijk een vluchtroute die bruikbaar en veilig is voor mensen met een visuele beperking? Zo ja, hoe zal deze worden vormgegeven? Zo nee, waarom niet?
  3. Wordt er in datzelfde gemeentehuis voor gezorgd dat ook mensen met een visuele beperking zonder begeleiding gemakkelijk hun weg vinden naar bijvoorbeeld de juiste balie of het toilet? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  4. Is de website van de gemeente inmiddels volledig gebruiksvriendelijk voor mensen met een visuele beperking?
  5. Betreft dit niet alleen de homepage maar met name ook voor burgers belangrijke pagina’s (zorg, ondersteuning, etc.) en formulieren?
  6. Zo nee, Is het college met ons van mening dat dit zo spoedig mogelijk in orde gemaakt moet worden? Wanneer is de gemeente van plan daarmee klaar te zijn?

 

Namens de fractie van PvdA Westland

Linda Strijker